-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2005 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 14-03-2006 | 13:00
data ostatniej modyfikacji: 14-03-2006 | 13:00
wytworzył: Wiesław Piechowski
wprowadził: Wiesław Piechowski
Uchwała Nr XXXIX/398/2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/397/2005 w sprawie zmiany kwot wydatków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/396/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/380/2005
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/395/2005 w sprawie zmian budżecie gminy na 2005 r.
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/394/2005 w sprawie przyjęcia na własność MiG Nowa Sarzyna pojazdów usuniętych z dróg
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/393/2005 w sprawie zwolnienia od wnoszenia opłat za dokonanie wpisu oraz za zmianę wpisu ...
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/392/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2006 rok.
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/391/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2006 rok.
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/390/2005 w sprawie przyjęcia informacji o pracy trzech Komisji Rady Miejskiej w 2005 r.
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/389/2005 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf ...
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/388/2005 w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/387/2005 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ...
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/386/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki...
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/385/2005 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy MiG Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi...
02 lutego 2006

Uchwała Nr XXXIX/384/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia gruntów rolnych
02 lutego 2006

Uchwała nr XXXVIII/383/2005 w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Dolina - Ukraina
30 grudnia 2005

Uchwała nr XXXVIII/382/05 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006r.
30 grudnia 2005

Uchwała nr XXXVIII/381/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
30 grudnia 2005

Uchwała nr XXXVIII/380/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/371/2005
30 grudnia 2005

Uchwała nr XXXVIII/379/05 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania ...
30 grudnia 2005

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 569783

 

Realizacja: Ideo