-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2007 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 14-02-2007 | 09:16
data ostatniej modyfikacji: 04-11-2011 | 11:48
wytworzył: Wiesław Piechowski
wprowadził: Wiesław Piechowski
Uchwała Nr XIX/142/2007 w sprawie przyjęcia informacji o pracy trzech Komisji Rady Miejskiej w 2007 r.
07 lutego 2008

Uchwała Nr XIX/141/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
04 lutego 2008

Uchwała Nr XIX/140/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2008 rok
04 lutego 2008

Uchwała Nr XIX/139/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2008 rok
04 lutego 2008

Uchwała Nr XIX/138/2007 w sprawie opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej
04 lutego 2008

Uchwała Nr XIX/137/2007 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
04 lutego 2008

Uchwała Nr XIX/136/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ...
04 lutego 2008

Uchwała Nr XIX/135/2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
04 lutego 2008

Uchwała Nr XIX/134/2007 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
04 lutego 2008

Uchwała Nr XVIII/133/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVIII/132/2007 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XVI/115/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przekształcenia ZGKiM ...
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVIII/131/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVIII/130/2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVIII/129/2007 w sprawie intencji przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVIII/128/2007 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVIII/127/2007 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do wspólnej realizacji projektu pn. Podkarpacki Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej „EUROBOISKA”
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVIII/126/2007 w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na 2008 roku
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVIII/125/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna w 2007 roku
22 stycznia 2008

Uchwała Nr XVII/124/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
02 stycznia 2008

Uchwała Nr XVII/123/2007 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Nowa Sarzyna
02 stycznia 2008

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 554334

 

Realizacja: Ideo