-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2008 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 02-01-2008 | 07:59
data ostatniej modyfikacji: 04-11-2011 | 11:48
wytworzył: Wiesław Piechowski
wprowadził: Wiesław Piechowski
Uchwała Nr XXXIX/259/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy trzech Komisji Rady Miejskiej w 2008 roku.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXIX/258/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2009 rok.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXIX/257/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2009 rok.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXIX/256/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXIX/255/2008 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXIX/254/2008 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarzynie.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXIX/253/2008 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXIX/252/2008 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowa Sarzyna na lata 2009 – 2015.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXIX/251/2008 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVIII/250/2008 w sprawie utworzenia i przystąpienia Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVIII/249/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/216/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Kraina Sanu”.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVIII/248/2008 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVIII/247/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVIII/246/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy pod działalność handlową części działki o nr ewid. 227/9 położonej w miejscowości Nowa Sarzyna pry ul. 1 Maja.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVIII/245/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVIII/244/2008 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2009 rok
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVIII/243/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna w 2008 roku
03 lutego 2009

Uchwała Nr XXXVII/242/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin
31 grudnia 2008

Uchwała Nr XXXVII/241/2008 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków
31 grudnia 2008

Uchwała Nr XXXVII/240/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
31 grudnia 2008

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 554648

 

Realizacja: Ideo