-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2011 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 03-01-2011 | 11:27
data ostatniej modyfikacji: 02-02-2012 | 15:26
Uchwała Nr XVI/113/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/112/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy trzech Komisji Rady Miejskiej w 2011 roku
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/111/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2012 rok
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/110/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sarzyna spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczenia
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/109/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2011 rok
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/108/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajsk na realizację zadania publicznego
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/107/2011 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/106/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009 – 2010 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2009-2012
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/105/2011 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rok 2012
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/104/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/103/2011 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2012 rok
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/102/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat na część działki nr ewid. 4014/3 przeznaczonej od działalność usługową, położonej w miejscowości Łętownia
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/101/2011 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowa Sarzyna”
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/100/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2012-2019
02 lutego 2012

Uchwała Nr XVI/99/2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sarzyna na rok 2012
02 lutego 2012

Uchwała Nr XV/98/2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
02 stycznia 2012

Uchwała Nr XV/97/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
02 stycznia 2012

Uchwała Nr XV/96/2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
02 stycznia 2012

Uchwała Nr XV/95/2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
02 stycznia 2012

Uchwała Nr XV/94/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2011 rok
02 stycznia 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Liczba odwiedzin: 569783

 

Realizacja: Ideo