-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zarządzenia 2016 

Prawo lokalne / Zarządzenia Burmistrza / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2016 | 08:15
data ostatniej modyfikacji: 22-06-2017 | 13:21
wprowadził: Grażyna Wołoch
udostępnił: Grażyna Wołoch
Zarządzenie nr 162/2016

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zarządzenie nr 161/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2016 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 160/2016

w sprawie przekazania w zarząd i ewidencję składników majątku trwałego powstałego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie".   więcej »»»

Zarządzenie nr 159/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2016 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 158/2016

w sprawie zmiany szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2016 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 157/2016

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z krytej pływalni, sauny i sal sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zarządzenie nr 156/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2016 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 155/2016

w sprawie zmiany szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2016 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 154/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2016 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 153/2016

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zarządzenie nr 152/2016

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Zarządzenie nr 151/2016

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, położonych w Sarzynie   więcej »»»

Zarządzenie nr 150/2016

w sprawie przekazania w zarząd i ewidencję składników majątku trwałego powstałego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika między budynkami szkolnymi przy Szkole Podstawowej w Tarnogórze".   więcej »»»

Zarządzenie nr 149/2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni sołectwo Majdan Łętowski   więcej »»»

Zarządzenie nr 148/2016

w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wydawania i użytkowania "Nowosarzyńskiej Karty Dużej Rodziny" i innych dokumentów ....   więcej »»»

Zarządzenie nr 147/2016

w sprawie przekazania w zarząd i ewidencję składników majątku trwałego powstałego w wyniku realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie części działki przy szkole podstawowej ..."   więcej »»»

Zarządzenie nr 146/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2016 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 145/2016

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej na terenie miejscowości Jelna   więcej »»»

Zarządzenie nr 144/2016

w sprawie zmiany szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2016 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 143/2016

w sprawie nabycia na własność przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna nieruchomości położonej na terenie miasta Nowa Sarzyna   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  
Liczba odwiedzin: 569442

 

Realizacja: Ideo