-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki i opłaty 

Urząd Miasta i Gminy / Jak załatwić sprawę? 
data publikacji: 14-05-2007 | 08:42
data ostatniej modyfikacji: 23-05-2017 | 12:49
wytworzył: Wiesław Piechowski
wprowadził: Wiesław Piechowski
PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH:

- ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, - KOREKTA ZOBOWIĄZANIA W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO    więcej »»»

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

- ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, - KOREKTA ZOBOWIĄZANIA W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO    więcej »»»

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH:

- ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, - KOREKTA ZOBOWIĄZANIA W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO   więcej »»»

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH:

- ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, - KOREKTA ZOBOWIĄZANIA W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO    więcej »»»

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH

ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ: - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO - KOREKTA ZOBOWIĄZANIA W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO    więcej »»»

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

- ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, - KOREKTA ZOBOWIĄZANIA W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO    więcej »»»

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

– ZWOLNIENIA I ULGI Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW I ULG INWESTYCYJNYCH   więcej »»»

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

- ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, - KOREKTA ZOBOWIĄZANIA W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO   więcej »»»

UDZIELENIE ULG PODATKOWYCH

(UMORZENIA, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY)   więcej »»»

ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATKOWEJ I POWIERZCHNI POSIADANYCH GRUNTÓW

   więcej »»»

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

   więcej »»»

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 569788

 

Realizacja: Ideo