-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2017 rok 

Zamówienia publiczne 
data publikacji: 29-12-2016 | 07:50
data ostatniej modyfikacji: 13-12-2017 | 10:59
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w sezonie 2017 - 2018
09 listopada 2017
więcej »»»
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nowa Sarzyna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
08 listopada 2017
więcej »»»
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Nowa Sarzyna, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Klubów Sportowych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego
26 października 2017
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 104725R w sołectwie Judaszówka od km 0+638 do km 1+119
24 października 2017
więcej »»»
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000 zł
25 sierpnia 2017
więcej »»»
Dowóz uczniów na zajęcia sportowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie w roku szkolnym 2017/2018
16 sierpnia 2017
więcej »»»
Dowóz uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie w roku szkolnym 2017/2018
10 sierpnia 2017
więcej »»»
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do ośrodka edukacyjnego oraz dowóz uczniów na zajęcia sportowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie w roku szkolnym 2017/2018
28 lipca 2017
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104792R w miejscowości Sarzyna
13 lipca 2017
więcej »»»
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Jelna – etap I
20 czerwca 2017
więcej »»»
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej
20 kwietnia 2017
więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sarzyna
14 kwietnia 2017
więcej »»»
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
19 stycznia 2017
więcej »»»
Utrzymanie czystości w mieście i gminie Nowa Sarzyna oraz utrzymanie zieleni w mieście Nowa Sarzyna w 2017 roku
16 stycznia 2017
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Nowa Sarzyna
16 stycznia 2017
więcej »»»
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna w ramach PROW
16 stycznia 2017
więcej »»»
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna
03 stycznia 2017
więcej »»»
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna
03 stycznia 2017
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 554128

 

Realizacja: Ideo