-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2007 rok 

Zamówienia publiczne / Archiwalne 
data publikacji: 09-02-2007 | 14:17
data ostatniej modyfikacji: 06-02-2008 | 15:35
wytworzył: Katarzyna Pęcak
wprowadził: Katarzyna Pęcak
Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Sarzyna
21 grudnia 2007
więcej »»»
Świadczenie usług opiekuńczych u osób samotnych i osób posiadających rodzinę z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
22 listopada 2007
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
22 października 2007
więcej »»»
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. gruntów 441/6 i ulicy Polnej położonej na działce o nr ewid. gruntów 502 w Nowej Sarzynie o długości 458 mb”.
11 października 2007
więcej »»»
"Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl" - II Etap: budowa odcinka ścieżki rowerowej - 720 mb.
10 października 2007
więcej »»»
„Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej G – 77 w miejscowości Tarnogóra w km od 79+400 do 79+841,80”.
05 października 2007
więcej »»»
„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 591, 738 w Rudzie Łańcuckiej, drodze gminnej nr 1117, 3687, 2685 w Sarzynie, drodze gminnej nr 1634, 335 w Tarnogórze, drodze gminnej nr 11969 w Woli Zarczyckiej, drodze gminnej nr 93 w Wólce Łętowskiej, drodze gminnej nr 1628/1 w Jelnej, drodze gminnej nr 1082 w Łętowni oraz drodze gminnej nr 1395/2 w Majdanie Łętowskim”
03 października 2007
więcej »»»
"Wykonanie chodnika obok stadionu w Nowej Sarzynie" - Etap II: budowa ścieżki pieszo - rowerowej na działkach nr 551 i 10/2 w nowej Sarzynie
26 września 2007
więcej »»»
Wykonanie chodnika w obok stadionu w Nowej Sarzynie - Etap I: przebudowa istniejącego ogrodzenia
21 września 2007
więcej »»»
I. Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Nowa Sarzyna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (Zadanie I); II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Sarzyna (Zadanie II).
13 września 2007
więcej »»»
Wymiana nawierzchni chodników na terenie miasta Nowa Sarzyna
07 września 2007
więcej »»»
Przebudowa placu przed kaplicą oraz chodników i dróg dojazdowych na cmentarzu komunalnym w Rudzie Łańcuckiej
23 sierpnia 2007
więcej »»»
Dowożenie i odwożenie młodzieży szkolnej z miejsca ich zamieszkania do szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz poszczególnych szkół do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, a także odwozu uczniów po zakończeniu zajęć
22 sierpnia 2007
więcej »»»
Roboty budowlane polegające na robotach dachowych, montażu stolarki budowlanej w budynku remizy OSP w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa remizy OSP w Jelnej
07 sierpnia 2007
więcej »»»
Dowożenie i odwożenie młodzieży szkolnej”: A. Z miejsca ich zamieszkania do szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz poszczególnych szkół do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, a także odwozu uczniów po zakończeniu zajęć; B. Z miejsca ich zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Leżajsk oraz odwozu uczniów
03 sierpnia 2007
więcej »»»
Budowa chodnika w pasie dróg gminnych nr 104707R i 104709R w Sarzynie
27 lipca 2007
więcej »»»
"Remont pomieszczeń Urzędu i wyposażenie" polegający na :A. Wykonaniu robót budowlano - montażowych i elektrycznych (wymiana oświetlenia wewnętrznego); B. Wykonanie instalacji telefonicznej, alarmowej pożaru, alarmowej włamania, kamery monitoringu; w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie przy ul. Kopernika 1
26 lipca 2007
więcej »»»
Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych: nr 351 w Wólce Łętowskiej, nr 810 w Łętowni "Gościniec", nr 474 i 461 w Rudzie Łańcuckiej
20 lipca 2007
więcej »»»
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl na odcinku od km 85+769 do 88+275
20 lipca 2007
więcej »»»
Wykonanie robót remontowo - budowlanych w czynnym obiekcie hali filtrów stacji uzdatniania wody w Nowej Sarzynie
16 lipca 2007
więcej »»»
1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569812

 

Realizacja: Ideo