-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2009 rok 

Zamówienia publiczne / Archiwalne 
data publikacji: 31-12-2008 | 09:04
data ostatniej modyfikacji: 12-01-2010 | 13:38
wytworzył: Katarzyna Pęcak
wprowadził: Katarzyna Pęcak
"Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości, porządku i zieleni na terenie Miasta Nowa sarzyna w 2010 roku". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 23.12.2009 r. w BZP pod numerem 252191 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
23 grudnia 2009
więcej »»»
"Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w sezonie 2009-2010". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 19.11.2009 r. w BZP pod nr 215435 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
19 listopada 2009
więcej »»»
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz przebudowa SUW w miejscowości Łetownia". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 22.10.2009 r. w BZP pod numerem 185183 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
22 października 2009
więcej »»»
Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz lokalizacja kontenera sanitarnego z przyłączem wodnym i energetycznym o napięciu 230/400V w ramach zadania "Urządzenie placu targowego w Nowej Sarzynie, zmiana lokalizacji" - Etap I. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w w dniu 17.09.2009 w BZP pod numerem 159039 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
17 września 2009
więcej »»»
"Dostawa materiałów kamiennych kliniec: 4-31,5 mm z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 11.09.2009 w BZP pod numerem 153579 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
11 września 2009
więcej »»»
"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 3225, 3171 i 2820 w miejscowości Sarzyna". Ogłoszenie o zamówieniu zostało w zamieszczone w dniu 14.08.2009 w BZP pod numerem 133983 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
14 sierpnia 2009
więcej »»»
"Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Łętownia" w zakresie budowy zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączem sanitarnym. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 12.08.2009 r. w BZP pod numerem 132607 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
12 sierpnia 2009
więcej »»»
"Dowożenie i odwożenie młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2009-2010 dla gminy Nowa Sarzyna
10 sierpnia 2009
więcej »»»
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami do budynków i przebudową SUW w miejscowości Łętownia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w dniu 06.08.2009 w BZP pod numerem 269818 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
06 sierpnia 2009
więcej »»»
Budowa łącznika (kaskady) łaczącego istniejący budynek szkoły podstawowej z istniejącycm budynkiem sportowym w ramach zadania pn. "Rozbudowa istniejącego kompleksu szkolnego o budynek Gimnazjum w Nowej Sarzynie wraz z kompleksem żywieniowym" - Etap I. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 10.07.2009 r. w BZP pod numerem 234058 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
10 lipca 2009
więcej »»»
"Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 629 w miejscowości Łukowa "Niemcy". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 25.06.2009 w BZP pod numerem 208772 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
25 czerwca 2009
więcej »»»
"Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 104713R - ul. T. Kościuszki w miejscowości Ruda Łańcucka". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 19.06.2009 r. w BZP pod numerem 202268 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
19 czerwca 2009
więcej »»»
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 100 000 zł". Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 19.06.2009 zamieszczone w BZP pod numerem 202026 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
19 czerwca 2009
więcej »»»
"Remont pomieszczeń po byłej przychodni przy ul. 1-go Maja 4 w Nowej Sarzynie". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 16.06.2009 r. w BZP pod numerem 194102 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
16 czerwca 2009
więcej »»»
Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Łętownia". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 10.06.2009 r. w BZP pod numerem 188738 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
10 czerwca 2009
więcej »»»
Robota budowlana polegająca na wykonaniu części robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku byłego przedszkola nr 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno - usługowy oraz budową miejsc parkingowych w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 04.06.2009 r. w BZP pod numerem 86909 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
04 czerwca 2009
więcej »»»
"Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II, KEN oraz 1-go Maja w mieście Nowa Sarzyna". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 29.05.2009 r. w BZP pod numerem 82555 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
29 maja 2009
więcej »»»
"Przebudowa drogi gminnej nr 104756R w sołectwie Łętownia Gościniec. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 15.05.2009 r. w BZP pod numerem 150750 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
15 maja 2009
więcej »»»
"Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk na terenie gminy Nowa Sarzyna poprzez organizowania akcji zbierania odpadów. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 28.04.2009 r. w BZP pod numerem 125116 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
28 kwietnia 2009
więcej »»»
"Wykonanie parkingu wraz z dwoma chodnikami obok Przychodni zdrowia w Nowej Sarzynie". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 09.04.2009 r. w BZP pod numerem 100646 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
09 kwietnia 2009
więcej »»»
1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 553999

 

Realizacja: Ideo