-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2010 rok 

Zamówienia publiczne / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2010 | 09:33
data ostatniej modyfikacji: 12-01-2011 | 07:55
wytworzył: Katarzyna Kuczek
wprowadził: Katarzyna Kuczek
Utrzymanie czystości i zieleni w mieście Nowa Sarzyna. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 23.12.2010 r. w BZP pod nr 417734 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
23 grudnia 2010
więcej »»»
Zakup komory chłodniczej na 2 trumny wraz z agregatem oraz dostawą, montażem i przeszkoleniem osób w ramach inwestycji: Budowa cmentarza w Sarzynie c.d. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 10.12.2010 r. na portalu BZP pod nr 404942 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
10 grudnia 2010
więcej »»»
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 10.12.2010 r. zamieszczone na portalu BZP pod nr 404564 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
10 grudnia 2010
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w sezonie 2010 - 2011”
02 grudnia 2010
więcej »»»
Wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wraz ze zbiornikiem prefabrykowanym na ścieki w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa cmentarza w Sarzynie
18 listopada 2010
więcej »»»
Wykonanie wentylacji mechanicznej w ramach zadania Rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Sarzynie
21 października 2010
więcej »»»
Utwardzenie placu na działce nr 2391 w miejscowości Jelna obok Kościoła Parafialnego
21 października 2010
więcej »»»
Przebudowa części budynku nr 5 przy ul. Matejki w Nowej Sarzynie po byłej restauracji Oaza na bibliotekę oraz wykonanie 4 miejsc postojowych
14 października 2010
więcej »»»
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nowa Sarzyna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
07 października 2010
więcej »»»
Termomodernizacja budynków Miejsko – Zakładowego Klubu Sportowego Unia w Nowej Sarzynie
16 września 2010
więcej »»»
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł
14 września 2010
więcej »»»
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl na odcinku 88+299,0 do km 89+401,31 po stronie lewej w m. Jelna z wyłączeniem odcinka od km 88+336,39 do km 88+368,53 gdzie usytuowany jest przepust drogowy (odcinek objęty odrębnym opracowaniem)
14 września 2010
więcej »»»
Wyposażenie bydowanego skrzydła gimnazjum w Sarzynie
08 września 2010
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104703 R w miejscowości Wólka Łętowska
08 września 2010
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej przy ul. Leśnej w Nowej Sarzynie
18 sierpnia 2010
więcej »»»
Wyposażenie budowanego skrzydła gimnazjum w Sarzynie
12 sierpnia 2010
więcej »»»
Dowożenie i odwożenie młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2010 – 2011 dla gminy Nowa Sarzyna
10 sierpnia 2010
więcej »»»
Wyposażenie budowanego skrzydła gimnazjum w Sarzynie
23 lipca 2010
więcej »»»
Wykonanie drogi do cmentarza w Majdanie Łętowskim II Etap
21 lipca 2010
więcej »»»
Budowa cmentarza w Sarzynie c.d.
20 lipca 2010
więcej »»»
1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569806

 

Realizacja: Ideo