-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2011 rok 

Zamówienia publiczne / Archiwalne 
data publikacji: 03-01-2011 | 11:29
data ostatniej modyfikacji: 18-04-2012 | 14:32
wytworzył: Kuczek Katarzyna
wprowadził: Kuczek Katarzyna
udostępnił: Kuczek Katarzyna
Utrzymanie czystości i zieleni w mieście w mieście Nowa Sarzyna w 2012. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 20.12.2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz w BZP pod nr 338459
20 grudnia 2011
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzynaw sezonie 2011 - 2012. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 07.12.2011 r. w BZP pod nr 322897 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiajacego
07 grudnia 2011
więcej »»»
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 01.12.2011 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
01 grudnia 2011
więcej »»»
Utwradzenie powierzchni gruntu na działace nr ewid. 39/6 w miejscowości Tarnogóra z przeznaczeniem na parking ogólodostępny. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 14.09.2011 r. na portalu BZP pod nr 244955 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiajacego.
14 września 2011
więcej »»»
Urządzenie terenu przy budynku komunalnym gminy przy ul. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 24.08.2011 w BZP pod nr 226853 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
24 sierpnia 2011
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104763R w Woli Zarczyckiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 17.08.2011 r. w BZP pod nr 220927 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
17 sierpnia 2011
więcej »»»
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 7 700 000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na: - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - kwota 5 555 004,00 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kwota 2 144 996,00
11 sierpnia 2011
więcej »»»
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Wola Zarczycka. Ogłoszenie o zamówienu zostało zamieszczone w dniu 19.07.2011 r. na stronie BZP pod nr 196509 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiajacego.
19 lipca 2011
więcej »»»
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie MIasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gmin Nowa Sarzyna do szkół i placówek oświatowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 19.07.2011 r. na stronie BZP pod nr 196325 oraz na tablicy ogłoszeń w siedziebie zamawiajacego.
19 lipca 2011
więcej »»»
Budowa stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem stanowiska SN, linii kablowej NN i oświetlenia zewnętrznego terenu w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów produkcyjno - usługowych Sarzyna - Dymarki w Sarzynie i w Rudzie Łańcuckiej". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 24.06.2011 r. na stronie BZP pod numerem 174587 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
24 czerwca 2011
więcej »»»
"Docieplenie Ośrodka Kultury wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Jelna". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 17.06.2011 r. na stronie BZP pod nr 169427 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
17 czerwca 2011
więcej »»»
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn."Uzbrojenie terenów produkcyjno - usługowych Sarzyna - Dymarki w Sarzynie i w Rudzie Łańcuckiej". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 26.05.2011 r. na stronie BZP pod nr 148945 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
26 maja 2011
więcej »»»
Dostawa materiałów kamiennych z piaskowca: kliniec 4-31,5 mm z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 19 maja 2011 r. w BZP pod nr 121154 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
19 maja 2011
więcej »»»
Dostawa materiałów kamiennych z piaskowca - kliniec: 4-31,5 mm z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 25.03.2011 r. na portalu BZP pod nr 96035 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
25 marca 2011
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 189/2 w miejscowości Łętownia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 21.03.2011 r. na portalu BZP pod nr 91037 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
21 marca 2011
więcej »»»
Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: Wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i przyłączami: energetycznym policznikowym, kablowym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowym oraz miejsc postojowych i zjazdu w miejscowości Sarzyna na działkach o nr. ewid. 4023, 4047 i 4155. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 17.03.2011 na portalu BZP pod nr 86839 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiajacego.
17 marca 2011
więcej »»»
"Budowa obiektu sportowego wraz z ogrodzeniem w Woli Zarczyckiej". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 25.02.2011 na portalu BZP pod nr 65589 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
25 lutego 2011
więcej »»»
"Rozbudowa Gimnazjum o salę gimnastycznąz zapleczem i sale lekcyjne w miejscowości Łętownia". Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 14.01.2011 na portalu BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
14 stycznia 2011
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 569806

 

Realizacja: Ideo