-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2013 rok 

Zamówienia publiczne / Archiwalne 
data publikacji: 04-01-2013 | 13:12
data ostatniej modyfikacji: 31-12-2013 | 12:59
wytworzył: Kuczek Katarzyna
wprowadził: Kuczek Katarzyna
udostępnił: Kuczek Katarzyna
Utrzymanie czystości i zieleni w mieście Nowa Sarzyna w 2014 r. Ogłoszenie o zamówiieniu zostało zamieszczone w dniu 20.12.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
20 grudnia 2013
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 06.12.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
06 grudnia 2013
więcej »»»
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 03.12.2013 r w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
03 grudnia 2013
więcej »»»
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Nowa Sarzyna, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Klubów Sportowych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014. Ogłoszenie o zamówienu zostało zamieszczone w dniu 13.11.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
13 listopada 2013
więcej »»»
Budowa oświetlenia w miejscowościach Łukowa i Nowa Sarzyna. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 29.10.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
29 października 2013
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104752R w Woli Zarczyckiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 18.10.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
18 października 2013
więcej »»»
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wola Zarczycka dz. o nr ewid. 2000. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 18.10.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
18 października 2013
więcej »»»
Przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia rekrutacji oraz pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwojowych w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” - realizowanego w okresie od 21.10.2013 r. do 31.01.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 01.10.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zam
01 października 2013
więcej »»»
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej w Woli Zarczyckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika dla pieszych na terenie sołectwa Wola Zarczycka o dł. 2 km w ciągu dróg powiatowych nr 1264R (na odcinku kościół – byłe kółko rolnicze), nr 1238R (na odcinku sklep GS – w kierunku przysiółka Parszywka, poczta w kierunku Huciska). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 26.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
26 września 2013
więcej »»»
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 25.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
25 września 2013
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1677 i utwardzenie powierzchni gruntu na części działki nr 1 w rejonie cmentarza w miejscowości Tarnogóra. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 24.09.2014 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
24 września 2013
więcej »»»
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wola Zarczycka dz. o nr ewid. 10136, 9424, 10223. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 20.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
20 września 2013
więcej »»»
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej P1084R oraz chodnika i zatoki postojowej wzdłuż drogi gminnej 104702R. Ogłoszenieo zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 18.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
18 września 2013
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 3973, 3894 w całości i przebudowie części nawierzchni drogi nr 104826R Stawiska w miejscowości Jelna. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 12.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
12 września 2013
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107753R w miejscowości Wola Zarczycka. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 12.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
12 września 2013
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w sołectwach Sarzyna, Wola Zarczycka i Łukowa. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 12.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
12 września 2013
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej nr 532 w Rudzie Łańcuckiej (II etap kostką brukową). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 10.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
10 września 2013
więcej »»»
Budowa chodnika na terenie sołectwa Łętownia w ciągu drogi powiatowej nr 1084R na odcinku 2 km (etap I i II). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 06.09.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiajacego
06 września 2013
więcej »»»
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej P1084R oraz chodnika i zatoki postojowej wzdłuż drogi gminnej 104702R. Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w dniu 22.08.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
22 sierpnia 2013
więcej »»»
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wola Zarczycka dz. o nr ewid. 2000. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 20.08.2013 r. w BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
20 sierpnia 2013
więcej »»»
1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 554283

 

Realizacja: Ideo