-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2014 rok 

Zamówienia publiczne / Archiwalne 
data publikacji: 14-01-2014 | 15:05
data ostatniej modyfikacji: 21-11-2014 | 14:55
wprowadził: Katarzyna Kuczek
udostępnił: Katarzyna Kuczek
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w sezonie 2014 - 2015
17 października 2014
więcej »»»
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NOWA SARZYNA WRAZ Z URZĘDEM MIASTA I GMINY, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
17 października 2014
więcej »»»
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym dz. nr ewid. 2000 w miejscowości Wola Zarczycka w km od 0+665 do km 1+030
17 października 2014
więcej »»»
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Nowa Sarzyna, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Klubów Sportowych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego
17 października 2014
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wola Zarczycka - Smycze
08 października 2014
więcej »»»
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym dz. nr ewid. 2000 w miejscowości Wola Zarczycka w km od 0+665 do km 1+030
29 września 2014
więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Sarzyna
11 września 2014
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej: 1) Nr 104701 w sołectwie Majdan Łętowski km 0+950 – 1+750 - Zadanie 1, 2) W Majdanie Łętowskim na dz. nr 1395/2 – Zadanie 2
21 sierpnia 2014
więcej »»»
: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104758 w Sarzynie - Za wodą - w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
20 sierpnia 2014
więcej »»»
Dostawa 930 ton materiałów kamiennych kliniec 4-20 mm /250 ton/, mieszanka kruszywa 0-31,5 mm /680 ton/ z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
04 sierpnia 2014
więcej »»»
Dostawa 246 m3 żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
04 sierpnia 2014
więcej »»»
Budowa szkolnego placu zabaw w Nowej Sarzynie
28 lipca 2014
więcej »»»
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 1 320 000,00 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2 580 000,00 zł
25 lipca 2014
więcej »»»
Przetarg nieograniczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelnej - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jelnej
15 lipca 2014
więcej »»»
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Wola Zarczycka, dz. o nr ewid. 1296 (część), 1623, 1637, 1666 (część)
14 lipca 2014
więcej »»»
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Wola Zarczycka, dz. o nr ewid. 9393 /część/, 9359, 9221 /część/, 9247 /część/
14 lipca 2014
więcej »»»
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
01 lipca 2014
więcej »»»
Budowa chodnika dla pieszych na terenie sołectwa Wola Zarczycka o dług. 2 km w ciągu dróg powiatowych nr: 1264R i 1238R
18 czerwca 2014
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
13 czerwca 2014
więcej »»»
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z dojściem dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz wykonaniu elementów małej architektury i utwardzenia terenu na działkach nr ewid. 329/4 i 321/2 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
02 czerwca 2014
więcej »»»
1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569806

 

Realizacja: Ideo