-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2015 rok 

Zamówienia publiczne / Archiwalne 
data publikacji: 31-12-2014 | 08:34
data ostatniej modyfikacji: 28-01-2016 | 11:59
wprowadził: Katarzyna Kuczek
udostępnił: Katarzyna Kuczek
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna
04 grudnia 2015
więcej »»»
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Nowa Sarzyna, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Klubów Sportowych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego
21 października 2015
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w sezonie 2015 - 2016
15 października 2015
więcej »»»
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł.) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
02 października 2015
więcej »»»
zamówienie poniżej 30 000,00 Euro: Budowa sceny widowiskowej przy Świetlicy Środowiskowej w sołectwie Łętownia – Gościniec – etap II
25 września 2015
więcej »»»
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Wola Zarczycka
18 września 2015
więcej »»»
Budowa dróg wraz z odwodnieniem terenu przy garażach na oś. Janda w Nowej Sarzynie
17 września 2015
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni dróg gminy Nowa Sarzyna: 1) Przebudowa nawierzchni drogi na działkach nr ewid. 3386 i 3515 w Sarzynie – zadanie 1, 2) Przebudowa nawierzchni drogi na działce nr ewid. 1172 w Tarnogórze – zadanie 2, 3) Przebudowa nawierzchni drogi nr 104821R i 104822R w Łukowej etap II – zadanie 3.
09 września 2015
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych za kościołem w Sarzynie
07 sierpnia 2015
więcej »»»
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna
30 lipca 2015
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104766R Koniec Bud. – Zagumnie I w Woli Zarczyckiej w km 0+000 – 0+500
24 lipca 2015
więcej »»»
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do szkół i placówek oświatowych oraz dowóz uczniów na zajęcia sportowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie w roku szkolnym 2015/2016
08 lipca 2015
więcej »»»
Dostawa wraz z rozplantowaniem 876 m3 żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sarzyna
24 kwietnia 2015
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej nr 104729R Klasztorna w Jelnej w km 1+300 - 2+250.
15 kwietnia 2015
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
09 kwietnia 2015
więcej »»»
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Nowej Sarzynie
02 kwietnia 2015
więcej »»»
Dostawa 2760 ton materiałów kamiennych: kliniec 4-31,5 mm z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
12 marca 2015
więcej »»»
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej wraz z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej, wod. kan., c.o. oraz odgromowej - na działce nr ewid. 11971/1
04 marca 2015
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - Borki - od Szkoły Podstawowej w Jelnej do Nowej Sarzyny w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych (Schetynówki)
26 lutego 2015
więcej »»»
Przebudowa pomieszczeń po byłym gimnazjum na pomieszczenia biurowe przy ul. Kopernika w Nowej Sarzynie
19 lutego 2015
więcej »»»
1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569807

 

Realizacja: Ideo