-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2016 rok 

Zamówienia publiczne / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2016 | 08:01
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2016 | 12:03
wprowadził: Katarzyna Kuczek
udostępnił: Katarzyna Kuczek
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w sezonie 2016 - 2017
10 listopada 2016
więcej »»»
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Nowa Sarzyna, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Klubów Sportowych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego
09 listopada 2016
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Wola Zarczycka "Parszywka - Smyrówka" na działce nr ewid. 9706 od km 0+000 do km 0+600
31 października 2016
więcej »»»
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000 zł
19 października 2016
więcej »»»
Rozbudowa Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny
13 października 2016
więcej »»»
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Woli Zarczyckiej
07 października 2016
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na oś. Janda w Nowej Sarzynie
28 września 2016
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej nr 104724R w sołectwie Wola Zarczycka Łoiny – Flisy w km 0+000 – 0+350 i 0+363 – 1+200
16 września 2016
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104800 R w miejscowości Sarzyna - etap I część II
14 lipca 2016
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarzyna (rejon Grzęba – działka nr ewid. 3481)
29 czerwca 2016
więcej »»»
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do szkół i placówek oświatowych oraz dowóz uczniów na zajęcia sportowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie w roku szkolnym 2016/2017
17 czerwca 2016
więcej »»»
Dostawa 363 ton materiałów kamiennych: kliniec 4-31,5 mm z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
27 maja 2016
więcej »»»
Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 104725R i nr 104726R w sołectwie Judaszówka (most) - Wola Zarczycka Smycze w km 0+680 - 1+130 oraz 0+000 - 0+300
15 kwietnia 2016
więcej »»»
Dostawa 1230 m3 żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sarzyna
23 marca 2016
więcej »»»
Dostawa 3028 ton materiałów kamiennych: kliniec 4-31,5 mm z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
10 marca 2016
więcej »»»
Budowa łącznika między budynkami szkolnymi przy Szkole Podstawowej w Tarnogórze
26 lutego 2016
więcej »»»
Przebudowa: 1) Drogi gminnej nr 104729R Klasztorna w Jelnej w km 2+250 do km 3+230 – zadanie 1, 2) Drogi gminnej nr 104729R Klasztorna w Jelnej w km 3+230 do km 3+335 – zadanie 2.
26 lutego 2016
więcej »»»
Przebudowa nawierzchni dróg: 1) Przebudowa nawierzchni ul. Wł. Piłata w Nowej Sarzynie (Etap II) – zadanie 1, 2) Przebudowa nawierzchni drogi na działce ewidencyjnej nr 70, nr 38, nr 67 oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid. 632 w sołectwie Łukowa – zadanie 2, 3) Przebudowa nawierzchni drogi na działce ewidencyjnej nr 70, nr 38, nr 67 oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid. 632 w sołectwie Łukowa – zadanie 3.
04 lutego 2016
więcej »»»
Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Sarzyna
28 stycznia 2016
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 553998

 

Realizacja: Ideo