-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 rok 

Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje 
data publikacji: 21-12-2017 | 09:08
data ostatniej modyfikacji: 08-01-2019 | 13:35
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

w sprawie zmian Statutów Osiedli i Sołectw na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego    więcej »»»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na potoku Kłyż   więcej »»»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych   więcej »»»

Informacja i Zawiadomienie PGWWP o wszczęciu postępowania

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycjii pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka - Wólka Niedźwiedzka w km 0+970 - 2+100"   więcej »»»

Informacja PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyżowania z drogą krajową nr 77 Lipnik - Przemyśl, w km 0+000 - 8+310"   więcej »»»

Obwieszczenie PGWWP

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla CIECH Sarzyna na pobór wód powierzchniowych do celów przemysłowych z rzeki Trzebośnicy   więcej »»»

Informacja PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią inwestycji pn. Dobudowa ganku do budynku mieszkalnego wraz ze schodkami do istniejącego wejścia" w Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa lini napowietrznej 15kV Siedlanka - Sokołów oraz budowa linii kablowej 15kV w miejscowości Jelna gmina Nowa Sarzyna"   więcej »»»

Informacja i Zawiadomienie PGWWP o wszczęciu postępowania

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji" Budowa przystani kajakowej przy rzece Trzebośnica w miejscowości Sarzyna".    więcej »»»

Informacja i Zawiadomienie PGWWP o wszczęciu postępowania

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z pięciu studni głębinowych i na odprowadzenie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody do rzeki Trzebośnica w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

dotyczące wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów socjalno - bytowych   więcej »»»

Obwieszczenie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w związku z inwestycją Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277R Kamień - Łowisko - Wola Zarczycka   więcej »»»

Protokół z konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

w sprawie ustalenia na terenie maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży.   więcej »»»

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia na terenie maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży...   więcej »»»

Obwieszczenie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w związku z inwestycją pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277R Kamień - Łowisko - Wola Zarczycka   więcej »»»

Informacja i Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 11 przekroczeń siecią kanalizacji sanitarnej w rurze ochronnej "Kanału A" oraz jego starorzecza w miejscowości Łętownia.   więcej »»»

Informacja PGWWP o wszczęciu postępowania

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego rozbudowy sieci wodociągowej w Sarzynie   więcej »»»

Informacja o wszczęciu postępowania

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104726R w sołectwie Wola Zarczycka   więcej »»»

Informacja Krajowego Biura Wyborczego

w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 555628

 

Realizacja: Ideo