-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2019 rok 

Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje 
data publikacji: 31-12-2018 | 08:31
data ostatniej modyfikacji: 31-10-2019 | 10:58
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu CIECH Sarzyna S.A.   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R w miejscowości Jelna w km 1+330 - 1+989".   więcej »»»

Informacja PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego

   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Stalowej Woli

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R w miejscowości Jelna"   więcej »»»

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postepowania administracyjnego

   więcej »»»

Informacja o zawiązaniu się komitetu inicjatywy uchwałodawczej

którego celem jest rozpatrzenie przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Deklaracji pn. „Miasto i Gmina Nowa Sarzyna przyjazna życiu, wolna od ideologii LGBT”   więcej »»»

Informacja PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego

   więcej »»»

Informacja PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego

   więcej »»»

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

pn.: "Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104726R w km 4+506,73 w Woli Zarczyckiej przez rz. Żyłka"   więcej »»»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową   więcej »»»

Informacja PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego

   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 555612

 

Realizacja: Ideo