-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2017 rok 

Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO 
data publikacji: 29-12-2016 | 07:51
data ostatniej modyfikacji: 29-12-2017 | 10:45
Zapytanie ofertowe

na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna - RPPK.03.01.00-18-0010/17"   więcej »»»

Konkurs na realizację zadania publicznego

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy MGOPS-u    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz MiG Nowa Sarzyna ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewitalizacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018"   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewitalizacyjno - Wychowawczego w Laszczynach w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018"   więcej »»»

Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 Euro

na usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta PUKS „Przemiana-Azalia” Wola Zarczycka z siedzibą 37-311 Wola Zarczycka 129 na realizację zadania publicznego z wnioskiem o przyznanie dotacji   więcej »»»

Wybór oferty na realizację zadania publicznego

pod nazwą "Usługi opiekuńcze na rzecz osób chorych pozbawionych opieki"    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Nasza Mała Ojczyzna" z siedziba w Nowej Sarzynie na realizację zadania publicznego pn.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej    więcej »»»

Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 Euro

na usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych - anulowano   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Przemiana - Azalia" z siedzibą w Woli Zarczyckiej na realizację zadania publicznego pn.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Integracja bez granic" na realizację zadania publicznego pod nazwą: usługi opiekuńcze na rzecz osób chorych pozbawionych opieki z wnioskiem o przyznanie dotacji.    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na okres październik - grudzień 2017 r. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy MGOPS-u   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta PUKS „Francesco” Jelna na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, pt. Realizacja zadania „Program Klub 2017”, z wnioskiem o    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Przemyślu   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Laszczynach   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Wybór oferty na realizację zadania publicznego

Zadanie publiczne pn. "Usługi opiekuńcze na rzecz osób chorych pozbawionych opieki"    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Akademii Piłkarskiej „Młode Nadzieje” z siedzibą ul. Konopnickiej 12/15, 37-310 Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego pt. „Letnia Akademia Piłkarska w Piłce Nożnej"   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na okres lipiec - wrzesień 2017 r. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy MGOPS-u    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 555626

 

Realizacja: Ideo