-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2019 rok 

Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO 
data publikacji: 31-12-2018 | 08:03
data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 | 14:51
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Szkół "Prymus" z siedzibą 37-310Nowa Sarzyna, ul.KEN 5 na realizację zadania publicznego   więcej »»»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” Brzóza Królewska z siedzibą 37-307 Brzóza Królewska 1063 na realizację zadania publicznego   więcej »»»

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sarzyna z siedzibą Sarzyna 1265, 37-310 Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego   więcej »»»

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jelna "Złoty Potok" z siedzibą Jelna 73, 37-310 Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Łańcuckiej na realizację zadania publicznego    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Nasza Mała Ojczyzna" z siedziba w Nowej Sarzynie na realizację zadania publicznego   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Klubu Sportowego „Sarzyna” w Sarzynie z siedzibą Sarzyna 824A, 37-310 Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie realizacji zadania „Program Klub 2019”.   więcej »»»

Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

na terenie Gminy Nowa Sarzyna w 2019 r.    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Miejsko Zakładowego Klubu Sportowego „Unia” w Nowej Sarzynie z siedzibą ul.Piłsudskiego 2, 37-310 Nowa Sarzyna, na realizację zadania publicznego z wnioskiem o przyznanie dotacji    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Advit” w Łętowni z siedzibą 37-312 Łętownia 127, na realizację zadania publicznego z wnioskiem o przyznanie dotacji   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Nasza Mała Ojczyzna" z siedziba w Nowej Sarzynie na realizację zadania publicznego   więcej »»»

Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro

w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestorskiego pn. "Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Łętowni"   więcej »»»

Zaproszenie do udziału w przetargu o wartości do 30 000 Euro

na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska do tenisa ziemnego   więcej »»»

Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro

w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestorskiego pon "Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Tarnogóra"    więcej »»»

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu w roku szkolnym 2019/2020   więcej »»»

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego

pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Nowej Sarzynie w roku szkolnym 2019/2020    więcej »»»

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego

pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w roku szkolnym 2019/2020   więcej »»»

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego

pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2019/2020   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta PUKS „Przemiana-Azalia” Wola Zarczycka z siedzibą 37-311 Wola Zarczycka 129 na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie realizacji zadania Programu Klub 2019   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta PUKS „Francesco” Jelna z siedzibą Jelna 142a, 37-310 Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, pt. Wsparcie realizacji zad   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 555618

 

Realizacja: Ideo