-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2010 rok 

Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2010 | 09:35
data ostatniej modyfikacji: 23-12-2010 | 15:24
wytworzył: Wiesław Piechowski
wprowadził: Wiesław Piechowski
Informacja dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukującego – Wychowawczego w Jarosławiu w okresie od 03.01.2011 do 28.02.2011 r.
23 grudnia 2010

Informacja dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: Finansowanie lub dofinansowanie konkursów i pogadanek profilaktycznych organizowanych przez szkoły, przedszkola oraz inne instytucje, dla dzieci i młodzieży
16 listopada 2010

Informacja dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: Finansowanie lub dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kółek zainteresowań realizowanych zarówno w szkołach jak i poza szkołą
08 listopada 2010

Informacja dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: Finansowanie lub dofinansowanie konkursów i pogadanek profilaktycznych organizowanych rzez szkoły, przedszkola oraz inne instytucje, dla dzieci i młodzieży
28 października 2010

Informacja dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna
30 sierpnia 2010

Informacja dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wypoczynku letniego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna
05 sierpnia 2010

Otwarty konkurs ofert w formie wspierania na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
28 lipca 2010

Ogłoszenie konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2010 r. dla spółek wodnych z Województwa Podkarpackiego
08 czerwca 2010

Otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
27 kwietnia 2010

Otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
08 marca 2010

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem”
12 stycznia 2010

Liczba odwiedzin: 569783

 

Realizacja: Ideo