-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2012 rok 

Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO / Archiwalne 
data publikacji: 05-01-2012 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 03-01-2013 | 14:20
Ogłoszenie konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o charakterze pożytku publicznego w 2013 r.    więcej »»»

Informacja o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, że w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych   więcej »»»

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

"Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ", tytuł zadania " Warsztaty profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków dla młodzieży"   więcej »»»

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, tytuł zadania publicznego ”Sarzyńskie Pierożyce”   więcej »»»

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

pod nazwą: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, tytuł zadania publicznego ”Sarzyńskie Pierożyce”   więcej »»»

Infomacja o realizacji zadania publicznego

pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”, tytuł zadania publicznego ”Jesienne spotkania integracyjne przy kominku tradycji i kultury ludowej” z wnioskiem o przyznanie dotacji.   więcej »»»

Informacja o realizacji zadania publicznego

na realizację zadania publicznego „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem”, tytuł zadania publicznego „Punkt Konsultacyjny ds.Narkomanii”   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty na realizację zadania publicznego

pod nazwą "Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzedów i zwyczajów, jezyka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła - zakup mundurów oraz sprzetu nagłośnieniowego"   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty na realizację zadania publicznego

pod nazwą " Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" tytuł zadania publicznego " Podtrzymywanie i krzewienie ludowych tradycji związanych z miejscowością Sarzyna pn."Jak jo se zaśpiwom jak jo se tupne nogo"   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty na realizacją zadania publicznego

pod nazwą " Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - kultywowanie miejscowych tradycji. obrzedów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła"   więcej »»»

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty na realizację zadania publicznego

pod nazwą "Finansowanie lub dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kółek zainteresowań realizowanych zarówno w szkołach jak i poza szkołą, w tym doposażenie placówek ..."   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów nakromanii..."   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą "Wypoczynek dzieci i młodzieży"   więcej »»»

ogłoszenie konkursu ofert

ogłoszenie konkursu ofert   więcej »»»

Ogłoszenie konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o charakterze pożytku publicznego w 2012 r.   więcej »»»

Ogłoszenie o wyborze oferty

na realizację zadania Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku   więcej »»»

Ogłoszenie konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o charakterze pożytku publicznego w 2012 r.   więcej »»»

Informacja

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569810

 

Realizacja: Ideo