-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2013 rok 

Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO / Archiwalne 
data publikacji: 08-01-2013 | 12:04
data ostatniej modyfikacji: 27-01-2014 | 10:51
Informacja o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2014   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Zakres zadania: Integracja środowisk osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działalności na rzecz osób starszych i dzieci z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Laszczynach    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przemyślu   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

„Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła - zakup mundurów, kurtek, obuwia dla zespołu śpiewaczego o   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" tytuł zadania "Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej"   więcej »»»

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

pod nazwą: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, tytuł zadania publicznego ”Sarzyńskie Pierożyce”    więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem”, tytuł zadania publicznego „Punkt Konsultacyjny ds.Narkomanii”    więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego – kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła”. , tytuł zadania publicznego „Zakup wyposażeni   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą " „Organizowanie cyklicznych imprez i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych i artystycznych ”, tytuł zadania publicznego „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zo   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą:” Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna”, tytuł zadania publicznego ”Wypoczynek letni – Profilaktyka muzyką, tańc   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą „Dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wyjazdów związanych z realizacją programów profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna” pod tytułem „A4 – Aktywna Awangardowa Akcja   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą "” Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii z elementami kulturalno – rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży z Woli Zarczyckiej"   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą ": „Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy”.   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą: „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Woli Zarczyckiej”    więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z miejscowości Nowa Sarzyna”    więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   więcej »»»

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego

pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu miasta i gminy”   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 554278

 

Realizacja: Ideo