-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2015 rok 

Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO / Archiwalne 
data publikacji: 31-12-2014 | 08:35
data ostatniej modyfikacji: 28-01-2016 | 08:48
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego dla dzieci z Sarzyny.   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego dla dzieci z Łętowni   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Woli Zarczyckiej.   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego przy Gimnazjum w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sarzyna z siedzibą Sarzyna 1265, 37-310 Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sarzyna na realizację zadania publicznego "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu w roku 2016"    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2016"   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Laszczynach w roku 2016"   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Nowej Sarzynie w roku 2016"   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

„Wspieranie finansowe oraz merytoryczne instytucji oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii”, pt. „Promowanie zdrowego i wolnego od nałogów stylu życia,    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

„Organizowanie cyklicznych imprez i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych i artystycznych ”   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Rodzaj zadania: Zorganizowanie wypoczynku letniego związanego z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Rodzaj zadania: Zorganizowanie wypoczynku letniego związanego z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sarzyna na realizację zadania publicznego „ Młodzi – młodym, czyli sarzyńska szkoła liderów”   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "BENEFACTUM" na realizację zadania publicznego w zakresie "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry w Tarnogórze na realizację zadania publicznego w zakresie "Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Benefactum" na realizację zadania publicznego    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowni na realizację zadania publicznego w zakresie "Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 554648

 

Realizacja: Ideo