-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2016 rok 

Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2016 | 08:02
data ostatniej modyfikacji: 27-12-2016 | 14:11
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy MGOPS-u    więcej »»»

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach    więcej »»»

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu   więcej »»»

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na okres styczeń - marzec 2017 r. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy MGOPS-u   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach ...   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu ...   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie ...   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu ...   więcej »»»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w ramach inwestycji "Rozbudowa Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny".   więcej »»»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w ramach inwestycji "Rozbudowa Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny".   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego W Leżajsku z siedzibą ul. 11-go Listopada 8, 37-300 Leżajsk na realizację zadania publicznego   więcej »»»

Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 Euro

na usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Woli Zarczyckiej”   więcej »»»

Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 Euro

na usługi w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Woli Zarczyckiej”   więcej »»»

Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 Euro

na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlano-instalacyjnym nad realizacją robót w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny"   więcej »»»

Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 Euro

na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny"   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Nasza Mała Ojczyzna” z siedzibą ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta MZKS „Unia” Nowa Sarzyna z siedzibą ul. Piłsudskiego 2, 37-310 Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta PUKS „Francesco” Jelna na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, pt. Realizacja zadania „Program Klub 2016”, z wnioskiem    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569442

 

Realizacja: Ideo