-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2019 rok 

Gospodarka nieruchomościami 
data publikacji: 31-12-2018 | 08:07
data ostatniej modyfikacji: 12-11-2019 | 10:43
Wykaz

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonych do użyczenia   więcej »»»

Wykaz

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz jego najemcy położonego na terenie miasta Nowa Sarzyna   więcej »»»

Wykaz

Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia położonej w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Informacja

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jelna   więcej »»»

Wykaz

nieruchomości gruntowych (i ich części), stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonych do dzierżawy   więcej »»»

Wykaz

nieruchomości gruntowych (i ich części), stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonych do dzierżawy   więcej »»»

Wykaz

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia położonej w Wólce Łętowskiej   więcej »»»

Ogłoszenie

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej na terenie miejscowości Wola Zarczycka, będącej własnością Miasta i Gminy Nowa Sarzyna    więcej »»»

Ogłoszenie

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie miejscowości Jelna, będących własnością Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Wykaz

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamakowej części gruntu   więcej »»»

Wykaz

nieruchomości gruntowych (i ich części), stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonych do dzierżawy   więcej »»»

Wykaz

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych na terenie wsi Jelna   więcej »»»

Wykaz

nieruchomości gruntowych (i ich części), stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonych do dzierżawy    więcej »»»

Wykaz

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia   więcej »»»

Wykaz

Wykaz nieruchomości gruntowych (i ich części), stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonych do dzierżawy   więcej »»»

Wykaz

Wykaz nieruchomości (lokalu użytkowego), stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonej na świadczenie usług rehabilitacyjnych   więcej »»»

Wykaz

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz jego najemców, położonego na terenie miasta Nowa Sarzyna   więcej »»»

Informacja

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miejscowości Jelna    więcej »»»

Wykaz

Wykaz nieruchomości (lokalu użytkowego), stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonej pod świadczenie usług stomatologicznych   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 554128

 

Realizacja: Ideo