-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia 
data publikacji: 21-12-2017 | 09:05
data ostatniej modyfikacji: 21-12-2018 | 08:02
Ogłoszenie wykazu wygaszonych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy Prawo wodne

Ogłoszenie wykazu wygaszonych z dniem 1 stycznia 2018 r. decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pó   więcej »»»

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Judaszówka 1"   więcej »»»

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Baranówka 1"   więcej »»»

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna    więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Majdan Łętowski"

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Majdan Łętowski"   więcej »»»

Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały w sprawie uchwalenia

VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Judaszówka 1"

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Judaszówka 1"   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Baranówka 1"

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Baranówka 1"   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 554327

 

Realizacja: Ideo