-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2009 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 31-12-2008 | 09:14
data ostatniej modyfikacji: 21-10-2009 | 10:57
wytworzył: Adam Dmitrowski
wprowadził: Adam Dmitrowski
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn Budowa świetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1243R oraz gminnej nr 104706R w miejscowości Jelna
21 października 2009

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19 października 2009

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19 października 2009

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13 października 2009

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ośrodka zbioru gazu oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Nowa Sarzyna województwo podkarpackie
20 lipca 2009

Zarządzenie burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno - usługowych "Sarzyna - Dymarki" w miejscowości Sarzyna i Ruda Łańcucka
20 maja 2009

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno - usługowych "Sarzyna-Dymarki" w miejscowości Sarzyna i Ruda Łańcucka
05 marca 2009

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
05 marca 2009

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna
09 stycznia 2009

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Łańcucka
02 stycznia 2009

Liczba odwiedzin: 554279

 

Realizacja: Ideo