-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2010 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2010 | 09:38
data ostatniej modyfikacji: 13-12-2010 | 08:35
wytworzył: Adam Dmitrowski
wprowadził: Adam Dmitrowski
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelna I"
13 grudnia 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terminal paliw w miejscowości Łętownia"
13 grudnia 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Wola Zarczycka - Kołacznia
13 grudnia 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Sarzyna
13 grudnia 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w miejscowości Wola Zarczycka
13 grudnia 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Łukowa
13 grudnia 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
13 grudnia 2010

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Nowa Sarzyna - osiedle Janda
14 października 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
17 września 2010

Obwieszczenie Burmistrza MiG Nowa Sarzyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Nowa Sarzyna - osiedle Janda
19 maja 2010

Liczba odwiedzin: 554648

 

Realizacja: Ideo