-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2011 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 03-01-2011 | 11:33
data ostatniej modyfikacji: 07-11-2011 | 13:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terminal paliw w miejscowości Łętownia"   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Wola Zarczycka - Kołacznia   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Wola Zarczycka - Kołacznia   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o przystąpieniu do sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 569807

 

Realizacja: Ideo