-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2012 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 05-01-2012 | 11:04
data ostatniej modyfikacji: 26-10-2012 | 10:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową w miejscowości Wola Zarczycka    więcej »»»

Obwieszczenie o wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku postanowieniu

uzgadniającym w zakresie wymagań higieniczno-zdrowotnych projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu garaży w Nowej Sarzynie”   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terminal paliw II w miejscowości Łętownia"   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o przystąpieniu do sporządznia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Wola Zarczycka - Kołacznia   więcej »»»

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów produkcyjno-usługowych w miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Terminal paliw w miejscowości Łętownia"   więcej »»»

Obwieszczenie o przyjęciu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

   więcej »»»

Obwieszczenie o przyjęciu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terminal paliw II w miejscowości Łętownia"   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową w miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o przystąpieniu do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 569812

 

Realizacja: Ideo