-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2013 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 04-01-2013 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 17-04-2013 | 07:44
Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terminal paliw II w miejscowości Łętownia"    więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 32 w Wólce Łętowskiej"   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 569788

 

Realizacja: Ideo