-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2015 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 31-12-2014 | 08:36
data ostatniej modyfikacji: 21-07-2015 | 12:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Jelna - Borki"   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Wola Zarczycka - Smycze"   więcej »»»

Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały w sprawie uchwalenia

V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 569783

 

Realizacja: Ideo