-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego 
data publikacji: 21-12-2017 | 09:06
data ostatniej modyfikacji: 27-12-2018 | 14:26
Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. Budowa przepławki dla ryb przy jazie w Nowej Sarzynie, w km 7+800 biegu rzeki Trzebośnicy”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV relacji: Sokołów – Sarzyna od słupa nr 177 do 184 w miejscowości Łętownia”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 104758 R o nr ewid. 4155 w Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 104810 R o nr ewid. 2862 w Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1241R w rejonie placu targowego w Nowej Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 13450 w miejscowości Wola Zarczycka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia i oświetlenia, stacji transformatorowej słupowej SN/nN, relacji: Sokołów – Sarzyna odgałęzienie do stacji Kołacznia w miejscowościach Wola Zarczycka i Łętownia”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 326/4 w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Siedlanka – Sokołów oraz budowa linii kablowej 15 kV w miejscowości Jelna gmina Nowa Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy” w Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. "Budowa budynku przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej” w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 2766/2 w miejscowości Łętownia”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 104758 R o nr ewid. 4155 w Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 104810 R o nr ewid. 2862 w Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 104749 R o nr ewid. 3966 w Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1241R w rejonie placu targowego w Nowej Sarzynie”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Siedlanka – Sokołów oraz budowa linii kablowej 15 kV w miejscowości Jelna gmina Nowa Sarzyna”    więcej »»»

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa przepławki dla ryb przy jazie w Nowej Sarzynie, w km 7+800 biegu rzeki Trzebośnicy”   więcej »»»

Zawiadomienie o piśmie w sprawie zmiany wniosku dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa budynku przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej” w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Liczba odwiedzin: 554275

 

Realizacja: Ideo