-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2010 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2010 | 09:39
data ostatniej modyfikacji: 22-12-2010 | 14:11
wytworzył: Adam Dmitrowski
wprowadził: Adam Dmitrowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nN i sieci energetycznej SN oraz przebudowa sieci energetycznej nN w miejscowości Łętownia"
22 grudnia 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Budowa budynku garażowo-dekontaminacyjnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nowa Sarzyna – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku"
21 grudnia 2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy studni wierconej z przewodem wodociągowym doprowadzającym wodę surową na stację uzdatniania wody w Woli Zarczyckiej wraz z zasilaniem energetycznym
15 grudnia 2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa budynku garażowo-dekontaminacyjnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nowa Sarzyna - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
29 listopada 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1265R oraz drogi gminnej nr ew. 11822 w Woli Zarczyckiej"
15 października 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej w części postępowanie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1265R oraz drogi gminnej nr ew. 11822 w Woli Zarczyckiej"
15 października 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa instalacji wieżowej stacji bazowej RZE22732 WOLA ZARCZYCKA”, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 13575 położonej w miejscowości Wola Zarczycka
04 października 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia na działce o nr ewid. 227/13 w Nowej Sarzynie
13 września 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy odcinka linii energetycznej napowietrznej w Łętowni
13 września 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia drogowego w Nowej Sarzynie
09 września 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Nowej Sarzynie
27 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Łętowska
24 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Łętowska
24 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej"
20 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa oświetlenia na działce o nr ew. 227/13 w Nowej Sarzynie
17 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Sarzynie
17 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej w części postępowanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Łętowska
13 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p.n. „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej od stacji transformatorowej Nowa Sarzyna 2 w kierunku ul. Traugutta działka 829/1 wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi w ilości 6 szt
11 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna” na działkach 3622/5, 3622/6, 3622/7, 3622/8, 3622/9, 3622/10, 3622/11, 3618 i 3619
11 sierpnia 2010

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna” na działkach 2780/4, 2779/3, 2779/2, 2777, 2776 i 2775
11 sierpnia 2010

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 554333

 

Realizacja: Ideo