-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2012 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego / Archiwalne 
data publikacji: 05-01-2012 | 11:04
data ostatniej modyfikacji: 21-12-2012 | 14:13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna-Judaszówka – 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Przebudowa linii przesyłowej w osiedlowej sieci ciepłowniczej z wymiennikowni nr 1 para – woda do wymiennikowni nr 3 woda – woda” w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej Nr P 1238” w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV JELNA I wraz z nawiązaniami do linii sN i nN w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV JELNA IV wraz z nawiązaniami do linii sN i nN w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna-Judaszówka – 1”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa sieci energetycznej kablowej średniego napięcia relacji Nowa Sarzyna Blok 47 – Nowa Sarzyna GS w miejscowości Nowa Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. "Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 2537 i 2689 w miejscowości Łętownia"   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej n/n w miejscowości Łętownia”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci energetycznej do projektowanego budynku gospodarczego na cmentarzu parafialnym w Jelnej”   więcej »»»

Zawiadomienie o decyzji umarzającej postępowanie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl wraz z poszerzeniem jezdni, przebudową przepustów i zjazdów w miejscowościach Tarnogóra i Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia parkowego w ramach zadania: zagospodarowanie terenu komunalnego obok Domu Kultury w Jelnej”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa sieci energetycznej kablowej średniego napięcia relacji Nowa Sarzyna Blok 47 – Nowa Sarzyna GS w miejscowości Nowa Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej n/n w miejscowości Łętownia”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa siedmiu sztuk przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, zjazdami oraz odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejsc   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 2537 i 2689 w miejscowości Łętownia”   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

p.n. "Rozbudowa sieci energetycznej do projektowanego budynku gospodarczego na cmentarzu parafialnym w Jelnej"   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia parkowego w ramach zadania: zagospodarowanie terenu komunalnego obok Domu Kultury w Jelnej”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna – 4”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa policznikowej linii kablowej n/n zasilającej studnie głębinowe stacji uzdatniania wody w Łętowni”   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Liczba odwiedzin: 569783

 

Realizacja: Ideo