-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2014 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego / Archiwalne 
data publikacji: 14-01-2014 | 15:01
data ostatniej modyfikacji: 23-12-2014 | 08:15
Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia – 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowa - 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda Łańcucka – 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 1548/4 dla zasilania budynku jednorodzinnego w miejscowości Sarz   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 11241/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego w m. Wola Zarczycka"   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP” w miejscowości Sarzyna   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej „52744” w miejscowości Jelna   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na budowę gazociągów w ramach zadania p.n.: „Remont stacji redukcyjno-pomiarowej Sarzyna – wymiana zespołów zaporowo-upustowych oraz odcinków gazociągów na terenie stacji” w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „52744” wraz ze zjazdem z drogi o nr ewid. 2192, drogą dojazdową do stacji przez działkę o nr ewid. 2194 oraz linią zasilającą energią elektryczną w miejscowości Jelna   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia – 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP” w miejscowości Sarzyna    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Sarzyna   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda Łańcucka – 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zarczycka - Grzywne”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia” w Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na budowę gazociągów w ramach zadania p.n.: „Remont stacji redukcyjno-pomiarowej Sarzyna – wymiana zespołów zaporowo-upustowych oraz odcinków gazociągów na terenie stacji”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „52744” wraz ze zjazdem z drogi o nr ewid. 2192, drogą dojazdową do stacji przez działkę o nr ewid. 2194 oraz linią zasilającą energią elektryczną w miejscowości Jelnai   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem przy gimnazjum w Woli Zarczyckiej oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej w części postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zarczycka – Grzywne”   więcej »»»

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 569806

 

Realizacja: Ideo