-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2015 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego / Archiwalne 
data publikacji: 31-12-2014 | 08:37
data ostatniej modyfikacji: 30-12-2015 | 12:29
wytworzył: Adam Dmitrowski
wprowadził: Adam Dmitrowski
udostępnił: Adam Dmitrowski
Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zarczycka – 7”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 5633 w miejscowości Wola Zarczycka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 104773R o nr ewid. 14288/1 w Woli Zarczyckiej”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna - Judaszówka – 3”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej o nr ewid. 3687 w Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych wewnętrznych o nr ewid. 2557 i 2556 w Łętowni”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych wewnętrznych o nr ewid. 100 i 82 w Jelnej sołectwo Judaszówka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1239R w miejscowości Łętownia i Wola Zarczycka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid. 1500 w Łętowni, sołectwo Łętownia-Gościniec”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej o nr ewid. 4423 w Jelnej”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej o nr ewid. 9706 w Woli Zarczyckiej”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid. 25 w Woli Zarczyckiej (sołectwo Majdan Łętowski)”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 485/6 w Łukowej”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa mostu tymczasowego od km 88+342,73 do km 88+356,43, łączącego ścieżkę rowerową dwukierunkową przy drodze krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl na odcinku od km 88+336,39 do km 88+368,53 po stronie lewej w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowa – 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Sarzynie o oddział przedszkolny”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zarczycka – 7” przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Woli Zarczyckiej i Łętowni   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem do sieci gazowej budynku mieszkalnego na działce nr 98/2 w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 104821R o nr ewid. 461 w Łukowej”   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Liczba odwiedzin: 569783

 

Realizacja: Ideo