-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2016 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2016 | 08:07
data ostatniej modyfikacji: 22-12-2016 | 14:18
wytworzył: Adam Dmitrowski
wprowadził: Adam Dmitrowski
udostępnił: Adam Dmitrowski
Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 267 w miejscowości Ruda Łańcucka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Przebudowa i rozbudowa filii Ośrodka Kultury wraz z budową parkingu” w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Zmiana sposobu użytkowania części Remizy OSP na Dom Kultury i poddasza na cele gospodarcze wraz z przebudową, rozbudową i zagospodarowaniem terenu”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarzyna – 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 1536 w miejscowości Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr 714/38 w miejscowości Nowa Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 1780/1, 1810 i 800 w sołectwie Łętownia - Gościniec”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji Nr RPGK.6733.22.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

w której odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa wieży telekomunikacyjnej pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. LEZ4402B”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Przebudowa i rozbudowa filii Ośrodka Kultury wraz z budową parkingu”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Zmiana sposobu użytkowania części Remizy OSP na Dom Kultury i poddasza na cele gospodarcze wraz z przebudową, rozbudową i zagospodarowaniem terenu”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 1536 w miejscowości Sarzyna”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr 714/38 w miejscowości Nowa Sarzyna”    więcej »»»

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Budowa wieży telekomunikacyjnej pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. LEZ4402B”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa przepławki dla ryb przy jazie w Nowej Sarzynie, w km 7+800 biegu rzeki Trzebośnicy”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 1780/1, 1810 i 800 w sołectwie Łętownia - Gościniec”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarzyna – 2”   więcej »»»

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 267 w miejscowości Ruda Łańcucka”   więcej »»»

zawiadomienie o dalszym prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa wieży telekomunikacyjnej pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. LEZ4402B”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku usługowego na działce nr 1810/3, 1810/4 w miejscowości Sarzyna”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 581, 582 w miejscowości Ruda Łańcucka”    więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Liczba odwiedzin: 554005

 

Realizacja: Ideo