-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2019 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego 
data publikacji: 31-12-2018 | 08:23
data ostatniej modyfikacji: 14-11-2019 | 13:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna - 10”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa sieci kablowej SN i nn wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Nowa Sarzyna”    więcej »»»

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Przebudowa odcinka linii napowietrznej 15 kV Siedlanka – Rudnik odg. Jelna 5, 6, 7, Smycze w miejscowości Jelna gmina Nowa Sarzyna” w miejscowości Wola Zarczycka i Jelna   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104726R w km 4+506,73 w Woli Zarczyckiej przez rz. Żyłka”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Przebudowa Placu targowego w Nowej Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda Łańcucka - 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna - 9”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 571 w miejscowości Jelna”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 2156/4 i 2159/2 w miejscowości Łętownia”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 1963 w miejscowości Nowa Sarzyna, ul. Władysława Piłata”   więcej »»»

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa placu targowego w Nowej Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104726R w km 4+506,73 w Woli Zarczyckiej przez rz. Żyłka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 429/2 w miejscowości Łukowa”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna - 9”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda Łańcucka - 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 571 w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 2156/4 i 2159/2 w miejscowości Łętownia”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 14240 i 14241 w miejscowości Wola Zarczycka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 786/1 w miejscowości Sarzyna”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Przebudowa placu targowego w Nowej Sarzynie”   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Liczba odwiedzin: 554289

 

Realizacja: Ideo