-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2020 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego 
data publikacji: 03-01-2020 | 12:21
data ostatniej modyfikacji: 17-01-2020 | 13:29
Zawiadomienie o piśmie w sprawie zmiany wniosku dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych wewnętrznych o nr ewid. 3079 i 3064 w Łętowni”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Przebudowa sieci napowietrznej nn i SN, budowa sieci kablowej nn i SN wraz ze stacją transformatorową” w miejscowości Ruda Łańcucka i Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Przebudowa istniejącego przyłącza gazowego na gazociąg zasilający średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 3985/3 w miejscowości Wola Zarczycka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Rozbudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 13560 w miejscowości Wola Zarczycka”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych wewnętrznych o nr ewid. 3079 i 3064 w Łętowni”   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 569447

 

Realizacja: Ideo