-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2017 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia 
data publikacji: 29-12-2016 | 07:55
data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017 | 14:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Łętownia-Górki 1"    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Łętownia-Górki 1” i o możliwości zapoznania się z jego    więcej »»»

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

dotyczące przebudowy nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 104751R w miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk, w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka”.    więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 104751R w miejscowości Wola Zarczycka"   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu stalowego w km 142,227 oraz dobudowę toru nr 2 linii Lublin - Przeworsk"   więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R w miejscowości Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk, w miejscowości Łukowa i Ruda ...   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu stalowego w km 142,227 oraz dobudowę toru nr 2 linii Lublin - Przeworsk"    więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Dotyczące przebudowy nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 104751R w miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 104726R w sołectwie Wola Zarczycka   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 104726R w sołectwie Wola Zarczycka   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 104726R w Woli Zarczyckiej w km 3+461 - 4+536"   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104726R w sołectwie Wola Zarczycka w km 3+461 - 4+536".    więcej »»»

Zawiadomienie Wójta Gminy Jeżowe o zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywdy, Jeżowe Zaborczyny w gminie Jeżowe oraz w miejscowości Łętownia w gminie Nowa Sarzyna    więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 107758 R St. Kol. Łętownia - Łętownia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 104702 R w Łętowni   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wystąpienia do PPIS w Leżajsku o wydanie opiniii ws. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104726R w Woli Zarczyckiej"   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104726R w Woli Zarczyckiej".   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 107758 R St. Kol. Łętownia - Łętownia    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sarzyna"    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 554275

 

Realizacja: Ideo