-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2010 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2010 | 09:41
data ostatniej modyfikacji: 05-10-2010 | 14:36
wytworzył: Elżbieta Michalec
wprowadził: Elżbieta Michalec
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Łętownia-Górki" oraz przesłania wniosku do RDOŚ w Rzeszowie i PPIS w Leżajsku
05 października 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Wymiana podgrzewacza ONC w instalacji utwardzaczy żywiec epoksydowych- obiekt 118 w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" i o możliwości zapoznania się z jej treścią i z dokumentacją
01 października 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: "Warsztat stolarski" w miejscowości Jelna i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
10 września 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa 2 studni wierconych z przewodami wodociągowymi doprowadzającymi wodę surową na stację uzdatniania wody w Woli Z." i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
08 września 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zatężania ścieków solankowych w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie" i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
03 września 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zatężania ścieków solankowych w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie"
03 września 2010

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa
27 sierpnia 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa warsztatu samochodowego do czterostanowiskowego z częścią socjalną, mieszkalną i biurową, budowę płyty pod podnośnik hydrauliczny, szczelnego zbiornika na ścieki komunalne" w Jelnej
25 sierpnia 2010

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa
04 sierpnia 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowa Sarzyna
20 lipca 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowa Sarzyna" i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
20 lipca 2010

Obwieszczenie o przyjęciu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowa Sarzyna” wraz z „Programem Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest ” i o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem
09 lipca 2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Wymiana podgrzewacza ONC w instalacji utwardzaczy żywic epoksydowych - obiekt 118 w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie
01 lipca 2010

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowa Sarzyna” oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
17 czerwca 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Stacja kontroli pojazdów, warsztat samochodowy", zlokalizowanego na działce ewid. nr 10244 w Woli Zarczyckiej i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
31 maja 2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zatężania ścieków solankowych w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A w Nowej Sarzynie"
28 kwietnia 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej", zlokalizowanego w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna
31 marca 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie miasta Nowa Sarzyna"
31 marca 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa ślusarskiego zakładu usługowo-produkcyjnego i urządzeń towarzyszących w Nowej Sarzynie" oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
03 marca 2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Uzbrojenie terenów produkcyjno-usługowych "Sarzyna-Dymarki" w miejscowości Sarzyna i Ruda Łańcucka oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
26 lutego 2010

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569783

 

Realizacja: Ideo