-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2014 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 14-01-2014 | 15:02
data ostatniej modyfikacji: 19-09-2014 | 11:37
Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne ...   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R Nowy Kamień (gr. gminy) – Łętownia – Sarzyna w km 4+050,00 – 15+890,00”    więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R Nowy Kamień (gr. gminy) – Łętowina – Sarzyna w km 4+050   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej „Borki”    więcej »»»

Obieszczenie

o wydaniu postanowień o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu ...   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej" „Borki” od szkoły podstawowej w m. Jelna do Nowej S.   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R Nowy Kamień (gr. Gminy) – Łętownia – Sarzyna w km 4+050 – 15+890,00”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej „Borki” położonej na działkach nr 1339, 1554/1, 1771 część, 1499 część, 1628/1, 971 od szkoły podstawowej w m. Jelna do Nowej Sarzyny ...   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 554648

 

Realizacja: Ideo