-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2015 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 31-12-2014 | 08:38
data ostatniej modyfikacji: 31-12-2015 | 08:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa drogi gminnej nr 104725R i 104726R w sołectwie – Wola Zarczycka przysiółek Smycze i sołectwie Judaszówka   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104806R w miejscowości Sarzyna”    więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104707R, 105711R w miejscowości Sarzyna”    więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia...   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu DN 100 do SRP Sarzyna wieś”    więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu DN 100 do SRP Sarzyna wieś”   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia..."   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji nasyconych żywic poliestrowych o zdolności produkcyjnej 24 000 MG/rok”   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia".   więcej »»»

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Budowa instalacji do produkcji nasyconych żywic poliestrowych o zdolności produkcyjnej 24 000 MG/rok   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Woli Zarczyckiej..."   więcej »»»

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Budowa instalacji do produkcji nasyconych żywic poliestrowych o zdolności produkcyjnej 24 000 MG/rok   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 554648

 

Realizacja: Ideo