-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2016 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2016 | 08:09
data ostatniej modyfikacji: 22-11-2016 | 10:42
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw”, usytuowanego w miejscowości Łętownia   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Łętownia-Górki 1”   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia prostującego błąd pisarski w decyzji z dnia 10 września 2015 r. numer RIG.6220.6.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektam   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu postanowienia o nadaniu decyzji RIG.6220.9.2016 z dnia 10.08.2016 r. rygoru natychmiastowej wykonalności    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R Nowy Kamień (gr. pow.) Łętownia – Sarzyna    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104724R w sołectwie Wola Zarczycka Łoiny - Flisy    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R Nowy Kamień (gr. pow.) Łętownia – Sarzyna   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104724R w sołectwie Wola Zarczycka Łoiny - Flisy"    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zatężania ścieków solankowych”    więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa drogi gminnej nr 104724R w sołectwie Wola Zarczycka Łoiny - Flisy    więcej »»»

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Budowa instalacji zatężania ścieków solankowych   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska w km 0+016 – 1+240 i 1+980 – 5+537   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R Nowy Kamień (gr. pow.) Łętownia – Sarzyna etap II"   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska na odcinku Wola Zarczycka – Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka&#   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętowania - Hucisko - Maleniska na odcinku Wola Zarczycka - Hucisko ...   więcej »»»

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wszczęciu postępowania    więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska na odcinku Wola Zarczycka – Hucisko w miejscowości Wola Zarczy   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104707R, 105711R w miejscowości Sarzyna”.    więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104725R i 104726R w sołectwie – Wola Zarczycka przysiółek Smycze i sołectwie Judaszówka”.    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569783

 

Realizacja: Ideo